Płace

Outsourcing płacowy pozwala zredukować koszty naliczania wynagrodzeń oraz wszelkiego rodzaju roliczeń

Oferujemy Państwu:

 • Naliczanie wynagrodzeń (wraz ze wszystkimi składkami) z uwzględnieniem regulacji ustawowych i wewnętrznych,
 • Naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • Prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,
 • Generowanie i udostępnianie list płac oraz pasków płacowych,
 • Przygotowanie list płac kasowych i przelewów na rachunki bankowe pracowników,
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracownika,
 • Przygotowywanie i wysyłanie do właściwego urzędu deklaracji wymaganych prawem,
 • Rozliczenie roczne pracowników oraz informacje roczne PIT dla pracowników i zleceniobiorców,
 • Zapewnienie stałego kontaktu i wsparcie dla klienta w związku z niniejszymi usługami,
 • Kontakty z ZUS, US i innymi instytucjami.

Osoby odpowiedzialne

Mirosława Skatuła,
specjalista ds. kadr i płac
tel. 32 459 1041
miroslawa.skatula@graczyk.com.pl

Barbara Świerzy,
młodszy specjalista ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych
tel. 32 459 1042
barbara.swierzy@graczyk.com.pl

Zasięg usługi